Kategorier
Produktutvikling

Musikalsk magi på Telemarkskanalen

En litt annerledes operascene for sanger Emil Solli Tangen fra Porsgrunn. Alle foto: Maren Sandbakk

Vårt mål med KRAFT-prosjektet er blant annet å styrke de allerede eksisterende bedriftene i Nome. Et stikkord her er samarbeid – kan det komme nye konsepter og produkter når ulike aktører slår seg sammen? Svaret er JA!

Et glimrende eksempel på dette er møtet mellom Villa Lunde; atelieret, konsertscenen og kunstnerhjemmet til maler Elisabeth de Lunde og operasanger Jakob Zethner i Lunde, og de tradisjonsrike kanalbåtene som hver sommer frakter mange tusen passasjerer opp og ned Telemarkskanalen. Resultatet ble to musikalske cruise, fra Ulefoss til Skien, og en helt unik måte å oppleve landskapet og kanalen på. Tenk deg å sitte på dekk i augustsol fra blå himmel og oppleve kulturarv og kulturlandskap til klassiske toner!

– Vi har lyst til å gjøre dette til en fast tradisjon hver sommer, sier Janne Lindgren, som er sjef for kanalbåtene M/S Victoria og M/S Henrik Ibsen.
Den første konserten fikk navnet «Showboat» hvor Hilde Norland Gundersen, Andreas Hoff og Jakob Zethner sammen med kapellmester Espen Gundersen sang perler fra musikalene Showboat og The Phantom of the Opera.

Emil Solli Tangen (t.v.) og Magnus Dorholt Kjeldal i duett.

Søndagen etter, hvor bildene i dette innlegget er tatt, fikk konserten et mer klassisk preg.
– Det var gøyere enn jeg trodde, sier operasanger Emil Solli Tangen fra Porsgrunn, som sammen med operasanger Magnus Dorholt Kjeldal fra Lunde og pianist Dorina Komani sang klassiske perler fra opera og operetter, men også Grieg og Erik Bye. En noe utradisjonell konsertscene ga rom for en intim og nær konsertopplevelse, som ble avsluttet med stående applaus da båten la til ved brygga i Skien.

Magnus Dorholt Kjeldal, Emil Solli Tangen og Dorina Komani.
Litt pause for å nyte utsikten for pianist Dorina Komani (helt til høyre i blått).

Store høyttalere ute ga publikum muligheten til å nyte konserten oppe på dekk – noe som også samlet lyttere på land. Og tilbakemeldingen fra publikum?
– Helt fantastisk!

Operabåten tiltrakk seg publikum langs kanalen.
Den berømte duetten fra «Perlefiskerne» avsluttet konserten.
Kategorier
Prosjektet

Hva er kultur? Hva er kulturarv?

Alle foto: Maren Sandbakk

«Prosjektet handler om næringsutvikling basert på kultur og kulturarv,» forklarer vi til dem vi møter. Svaret er som regel:
«Hva mener du med det?»

Godt spørsmål! Kultur et et veldig bredt, mye brukt og lite definert begrep. Populærkultur, finkultur, bedriftskultur, bakteriekultur, kulturlandskap, ukultur, kultursjokk… Det er en kultur for alt.

Når vi snakker om kultur, er det vanlig å bruke en grov tredeling:

1. Det snevre kulturbegrepet
2. Det utvidede kulturbegrepet
3. Det generelle kulturbegrepet

Det snevre begrepet er det vi som oftest tenker når vi hører «kultur»: Dans, musikk, teater, litteratur og kunst.
Det utvidede begrepet legger til idrett, folkefester og så videre.
Det generelle begrepet beskriver måten vi tenker, handler og kommuniserer på i samfunnet.

I KRAFT-prosjektet brukes det snevre kulturbegrepet: Musikk, dans, teater, kunst, og så videre. Men…

Kulturarv, derimot!

Kulturarv er kort sagt alt vi har arvet fra tidligere tider: Bygninger, gjenstander, klær, men også sang, dans, matoppskrifter, eventyr, fortellinger og håndverksteknikker, for å nevne noe. Så selv om sluseanleggene langs Telemarkskanalen eller Norsk Hydro på Rjukan har lite å gjøre med dans, er det fortsatt kultur.

Telemarkskanalen er et godt eksempel på hvordan kulturarv i bruk kan skape liv og identitet i et samfunn: Den er et kulturminne og en arv fra tidligere tider som tiltrekker seg turister, skaper arbeidsplasser og inntekter, og er en solid del av Telemarks og Nomes identitet.

Aina Hartmanns kumlokktrykk. Foto: Maren Sandbakk

Hvordan kan kulturarv som i utgangspunktet ikke har så mye å gjøre med verken dans, musikk eller kunst, bli til nye ideer, konsepter og produkter? Ulefos Jernværk har vært i drift siden 1657. Som en av Europas eldste industribedrifter har jernverkets historie formet Ulefoss som samfunn, og det er også en sterk del av Nomes kulturhistorie. Ved å lage grafiske trykk av kumlokk har kunstner Aina Hartmann tatt i bruk kulturarven og -historien til å skape et helt nytt produkt.

Fra Irene Hauglands utstilling «Min designverden» på Galleri Blindramma, Ulefoss. Foto: Maren Sandbakk

Et annet eksempel er strikkedesigner Irene Haugland, som henter inspirasjon fra Telemarks tekstiltradisjon i mønstrene hun designer. Elementer fra Telemarks kulturarv får på den måten nytt liv og videreføres i nye former.

Kategorier
Prosjektet

Velkommen til KRAFT-bloggen!

Prosjektleder Marit Svalastog og trainee Maren Sofie Sandbakk. Foto: Hege Dorholt/Kanalen

KRAFT står for «Kultur og Kulturarv som Ressurs for Arbeid, Fortjeneste og Tilhørighet», og er et treårig Interreg North Sea Region-prosjekt.

Nome kommune og Universitetet i Sørøst-Norge (USN) deltar i dette prosjektet sammen med 14 partnere fra seks andre land rundt Nordsjøen. Felles for alle partnerne er forgubbing og mangel på arbeidsplasser. Prosjektet har som mål å løfte fram kultur og kulturarv som en drivkraft for næringsutvikling i Nome.

Vi som jobber med prosjektet i Nome er prosjektleder Marit Svalastog og trainee Maren Sofie Sandbakk. På denne bloggen vil vi vise fram hva vi driver med og hvem vi møter. Folk som har fått ting til å skje, folk som ønsker å få ting til å skje, og hva som skjer i prosjektet. Har du eller noen du kjenner en forretningsidé knyttet til kultur? Har du ideen, men vet ikke helt hvor du skal starte? Skulle du ønske du kunne samarbeide med noen om en idé? Kanskje KRAFT kan hjelpe deg på vei.

Følg oss her på bloggen, på Facebook og Instagram.

@kraftnome
@kraft_nome

Kategorier
Prosjektet

Hva er KRAFT?

På vei oppover Telemarkskanalen med M/S Victoria. Foto: Maren Sandbakk

KRAFT står for «Kultur og Kulturarv som Ressurs for Arbeid, Fortjeneste og Tilhørighet», og er et treårig Interreg North Sea Region-prosjekt. KRAFT handler med andre ord om å bruke lokal kultur og kulturarv – stedets DNA – til å skape arbeidsplasser og et levedyktig samfunn som folk vil bo i og kan være stolte av.

I EU kalles prosjektet CUPIDO, som står for «Culture Power: Inspire to Develop Rural Area». Siden mange assosierer Cupido med noe helt annet i Norge, har vi kalt vårt prosjekt for KRAFT.

Det er en trend over hele verden at byene fungerer som magneter på kompetanse og sosiale tilbud. Deltakerne i CUPIDO deler en felles utfordring, nemlig forgubbing. Kan et aktivt kulturliv bidra til å skape arbeidsplasser og attraksjonskraft? Og kan dette føre til at flere velger å bosette seg på bygda? Hvordan kan vi i Nome jobbe med dette? I KRAFT ønsker vi å løfte fram kultur som drivkraft i lokal og regional utvikling.

Et overordnet mål er å utvikle nye forretningsmuligheter knyttet til kultur og kulturarv, samt å styrke eksisterende bedrifter.

Vi er 16 partnere i prosjektet; fra Norge, Sverige, Danmark, Tyskland, Nederland, Belgia og Storbritannia. Hver region skal i gjennomsnitt bidra til fem nye små eller mellomstore bedrifter (SMB) i løpet av prosjektperioden. Partnerne i prosjektet deler erfaringer, lærer av hverandre og bidrar til forskning på næringsutvikling innenfor kultur i rurale områder.

Prosjektet startet i september 2018 og varer til juni 2021.

Prosjektsøknaden og prosjektbeskrivelsen kan lastes ned under:

Samarbeidspartnere

Nome kommune og Universitetet i Sørøst-Norge deltar i prosjektet fra Norge.

Våre samarbeidspartnere i andre land er:

Alle partnerne i CUPIDO møttes i Marstrand i Sverige i juni 2019.