Kategorier
Folk som får ting til å skje Ukategorisert

Victoria kan endelig møte Henrik!

MS Victoria er 138 år gammel og har seilt telemarkskanalen siden 1963.

Victoria sin start på sesongen ble utsatt fra 17. Mai til 15. Juni grunnet Korona. Victoria markerer starten av sommersesongen for mange. Det var altså ingen overraskelse at flere kom for å markere dagen!

Første gang Henrik og Victoria møtes.
Kategorier
Ukategorisert

KRAFT i fullt fokus

KRAFT-prosjektet har fått sin andre trainee på plass, og er i sjette gir for å få synliggjort Nome.

Hannah Theresa Wakeford (24) er nyansatt trainee i KRAFT-prosjektet. Wakeford har en bakgrunn fra innovasjon og entreprenørskapsstudier i Bø, og gleder seg å gjøre praktisk arbeid i et felt hun brenner for.

Dette bildet mangler alt-tekst; dets filnavn er 103872279_715014792580932_643154050431857099_n.jpg
Hannah Theresa Wakeford, vår nye trainee.

Nå, mer en noen gang er det viktig at Nome tar plass på kartet. Dette gjør vi ved å hjelpe kulturbedrifter i Nome til å etablere eller utvikle nye produkter og virksomheter. Deres skaperkraft og initiativ er essensielt for prosjektet. Gjennom EU Interreg-prosjektet arbeider vi også med å utforske om en sterkere identitet og en mer robust kulturnæring kan bidra til økt bosetning og turisme.

Dette året har bydd på restriksjoner for hele befolkningen, men også muligheter gjennom nye virkemidler og kreativ tilnærming til utfordringene. KRAFT-prosjektet samarbeider tett med MTNU og virkemiddelapparatet for å se på mulighetene sammen med bedriftene.

For KRAFT kommer teknologi til å være i fokus fremover. Vår nye trainee har som hovedoppgave å samle et VR-miljø og fasilitere for samarbeid mellom aktørene.

KRAFT-prosjektet er et internasjonalt prosjekt som skal bruke kultur og kulturarv som ressurs til å skape nye arbeidsplasser. Prosjektet skulle opprinnelig gå over tre år, men er utsatt med 6 måneder på grunn av koronaens innvirkning i Europa. Alle partnerne har som mål å skape fem nye små eller mellomstore bedrifter eller kulturprodukter i sine regioner.

KRAFT in full Focus

The KRAFT-project has got its new trainee and is fully devoted to making the municipality Nome more apparent.

Hannah Theresa Wakeford (24) is a newly employed trainee in the KRAFT-project. Wakeford has a background from the innovation and entrepreneurship study in Bø and is very exited to do practical work in a passionate field of hers.

Now more than ever, it is important that the municipality Nome makes a name for itself on the map. We believe we can achieve this by helping culture businesses establish and develop new products and businesses. This year has meant restrictions for us all, but most importantly possibilities for the ones who are willing to think outside the box. The KRAFT-project works closely with our partners to see our possibilities.

Forwards the KRAFT-project is going to focus on technology. Our new trainee has got the task to gather a VR-community and facilitate cooperation between our stake holders.

The KRAFT-project is an international project that is going to use culture and Nome’s history as a resource to generate new jobs. The project was originally set to run for three years, but has been postponed by 6 months due to the corona’s impact in Europe. All partners aim to create five new SMEs or cultural products in their regions.