Kategorier
Prosjektet

Is there a doctor in here?

Anne Gry Sturød omgitt av sine stolte veiledere Inger Birkeland ra USN (t.v) og Hanne Svarstad fra OsloMet. Foto: Maren Sandbakk

Vi er så stolte over å kunne meddele at vi når har en ny doktor i prosjektet! Vår kollega Anne Gry Sturød ved Universitetet i Sørøst-Norge i Bø kan endelig kalle seg doktor etter å ha forsvart doktorgradsavhandlingen sin på en strålende måte. Avhandlingen har tittelen The snow, the horse and the mountain: towards a pluriversal understanding of natures and nature-based tourism in Kyrgyzstan.

Dette var også første gang i USNs historie at en doktorgradsdisputas ble gjennomført ved hjelp av videoteknologi. Første opponent Amanda Wooden kunne ikke reise fra USA, og fulgte dermed disputasen og ga sine tilbakemeldinger via videooverføring.

Kategorier
Prosjektet

Nome i Europa – kumlokket ut i verden!

Noen av våre partnere iført luer fra kumlokk-kolleksjonen. Alle foto: Maren Sandbakk

I det daglige jobber vi med hvordan kultur og kulturarv kan bidra til å styrke bedriftene i Nome kommune. Vi er en del av et EU Interreg-prosjekt som foregår i sju europeiske land. Derfor er det spennende å møte deltakerne fra de andre landene og høre hvor langt de har kommet i sine prosjekter. Denne gangen møttes vi i Ypres i Belgia, en by som er mest kjent for sin betydning under 1. verdenskrig.

Det var gøy å presentere KRAFT og det vi holder på med her: Operabåten, kumlokk-kolleksjonen, og de andre spennende tiltakene vi jobber med. Vi fikk ros og gode tilbakemeldinger på måten vi jobber på, og det ga motivasjon og inspirasjon til å jobbe videre!

Prosjektleder Marit Svalastog presenterer KRAFT og det vi jobber med i Nome for de andre deltakerne.

I tillegg til å jobbe med konkrete tiltak har prosjektet også en forskningsdel. Hver region har gjennomført 15 kvalitative forskningsintervjuer – 120 til sammen – om områdets attraktivitet. Vi har presentert funnene for hverandre, og ser at en rekke utfordringer er felles, selv om vi kommer fra sju forskjellige land.

Et tema denne gangen var transnasjonalt samarbeid – hvordan kan vi samarbeide på tvers av landegrenser og bidra inn i hverandres prosjekter? Vi snakket blant annet om å samarbeide på VR-piloter og nye kolleksjoner.

I lokalene til Festival Dranouter i den lille landsbyen Dranouter i Heuvelland.
Det workshoppes under møtet i Ypres.

Ypres er sterkt preget av sin historie fra 1. verdenskrig, da byen ble lagt i ruiner og var åsted for tre store slag. Vi besøkte bryggeriet Kazematten, som holder til i lokalene hvor britiske styrker trykket avisen «The Wipers Times», og som formidler historien gjennom produktene de lager.

The Last Post, minnesmerket over falne soldater som aldri fikk en grav.
De pynter så fint til jul!