Kategorier
Prosjektet

Hva er kultur? Hva er kulturarv?

Alle foto: Maren Sandbakk

«Prosjektet handler om næringsutvikling basert på kultur og kulturarv,» forklarer vi til dem vi møter. Svaret er som regel:
«Hva mener du med det?»

Godt spørsmål! Kultur et et veldig bredt, mye brukt og lite definert begrep. Populærkultur, finkultur, bedriftskultur, bakteriekultur, kulturlandskap, ukultur, kultursjokk… Det er en kultur for alt.

Når vi snakker om kultur, er det vanlig å bruke en grov tredeling:

1. Det snevre kulturbegrepet
2. Det utvidede kulturbegrepet
3. Det generelle kulturbegrepet

Det snevre begrepet er det vi som oftest tenker når vi hører «kultur»: Dans, musikk, teater, litteratur og kunst.
Det utvidede begrepet legger til idrett, folkefester og så videre.
Det generelle begrepet beskriver måten vi tenker, handler og kommuniserer på i samfunnet.

I KRAFT-prosjektet brukes det snevre kulturbegrepet: Musikk, dans, teater, kunst, og så videre. Men…

Kulturarv, derimot!

Kulturarv er kort sagt alt vi har arvet fra tidligere tider: Bygninger, gjenstander, klær, men også sang, dans, matoppskrifter, eventyr, fortellinger og håndverksteknikker, for å nevne noe. Så selv om sluseanleggene langs Telemarkskanalen eller Norsk Hydro på Rjukan har lite å gjøre med dans, er det fortsatt kultur.

Telemarkskanalen er et godt eksempel på hvordan kulturarv i bruk kan skape liv og identitet i et samfunn: Den er et kulturminne og en arv fra tidligere tider som tiltrekker seg turister, skaper arbeidsplasser og inntekter, og er en solid del av Telemarks og Nomes identitet.

Aina Hartmanns kumlokktrykk. Foto: Maren Sandbakk

Hvordan kan kulturarv som i utgangspunktet ikke har så mye å gjøre med verken dans, musikk eller kunst, bli til nye ideer, konsepter og produkter? Ulefos Jernværk har vært i drift siden 1657. Som en av Europas eldste industribedrifter har jernverkets historie formet Ulefoss som samfunn, og det er også en sterk del av Nomes kulturhistorie. Ved å lage grafiske trykk av kumlokk har kunstner Aina Hartmann tatt i bruk kulturarven og -historien til å skape et helt nytt produkt.

Fra Irene Hauglands utstilling «Min designverden» på Galleri Blindramma, Ulefoss. Foto: Maren Sandbakk

Et annet eksempel er strikkedesigner Irene Haugland, som henter inspirasjon fra Telemarks tekstiltradisjon i mønstrene hun designer. Elementer fra Telemarks kulturarv får på den måten nytt liv og videreføres i nye former.