Kategorier
Prosjektet

Hva er KRAFT?

På vei oppover Telemarkskanalen med M/S Victoria. Foto: Maren Sandbakk

KRAFT står for «Kultur og Kulturarv som Ressurs for Arbeid, Fortjeneste og Tilhørighet», og er et treårig Interreg North Sea Region-prosjekt. KRAFT handler med andre ord om å bruke lokal kultur og kulturarv – stedets DNA – til å skape arbeidsplasser og et levedyktig samfunn som folk vil bo i og kan være stolte av.

I EU kalles prosjektet CUPIDO, som står for «Culture Power: Inspire to Develop Rural Area». Siden mange assosierer Cupido med noe helt annet i Norge, har vi kalt vårt prosjekt for KRAFT.

Det er en trend over hele verden at byene fungerer som magneter på kompetanse og sosiale tilbud. Deltakerne i CUPIDO deler en felles utfordring, nemlig forgubbing. Kan et aktivt kulturliv bidra til å skape arbeidsplasser og attraksjonskraft? Og kan dette føre til at flere velger å bosette seg på bygda? Hvordan kan vi i Nome jobbe med dette? I KRAFT ønsker vi å løfte fram kultur som drivkraft i lokal og regional utvikling.

Et overordnet mål er å utvikle nye forretningsmuligheter knyttet til kultur og kulturarv, samt å styrke eksisterende bedrifter.

Vi er 16 partnere i prosjektet; fra Norge, Sverige, Danmark, Tyskland, Nederland, Belgia og Storbritannia. Hver region skal i gjennomsnitt bidra til fem nye små eller mellomstore bedrifter (SMB) i løpet av prosjektperioden. Partnerne i prosjektet deler erfaringer, lærer av hverandre og bidrar til forskning på næringsutvikling innenfor kultur i rurale områder.

Prosjektet startet i september 2018 og varer til juni 2021.

Prosjektsøknaden og prosjektbeskrivelsen kan lastes ned under:

Samarbeidspartnere

Nome kommune og Universitetet i Sørøst-Norge deltar i prosjektet fra Norge.

Våre samarbeidspartnere i andre land er:

Alle partnerne i CUPIDO møttes i Marstrand i Sverige i juni 2019.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *