Kategorier
Prosjektet

Velkommen til KRAFT-bloggen!

Prosjektleder Marit Svalastog og trainee Maren Sofie Sandbakk. Foto: Hege Dorholt/Kanalen

KRAFT står for «Kultur og Kulturarv som Ressurs for Arbeid, Fortjeneste og Tilhørighet», og er et treårig Interreg North Sea Region-prosjekt.

Nome kommune og Universitetet i Sørøst-Norge (USN) deltar i dette prosjektet sammen med 14 partnere fra seks andre land rundt Nordsjøen. Felles for alle partnerne er forgubbing og mangel på arbeidsplasser. Prosjektet har som mål å løfte fram kultur og kulturarv som en drivkraft for næringsutvikling i Nome.

Vi som jobber med prosjektet i Nome er prosjektleder Marit Svalastog og trainee Maren Sofie Sandbakk. På denne bloggen vil vi vise fram hva vi driver med og hvem vi møter. Folk som har fått ting til å skje, folk som ønsker å få ting til å skje, og hva som skjer i prosjektet. Har du eller noen du kjenner en forretningsidé knyttet til kultur? Har du ideen, men vet ikke helt hvor du skal starte? Skulle du ønske du kunne samarbeide med noen om en idé? Kanskje KRAFT kan hjelpe deg på vei.

Følg oss her på bloggen, på Facebook og Instagram.

@kraftnome
@kraft_nome

Kategorier
Prosjektet

Hva er KRAFT?

På vei oppover Telemarkskanalen med M/S Victoria. Foto: Maren Sandbakk

KRAFT står for «Kultur og Kulturarv som Ressurs for Arbeid, Fortjeneste og Tilhørighet», og er et treårig Interreg North Sea Region-prosjekt. KRAFT handler med andre ord om å bruke lokal kultur og kulturarv – stedets DNA – til å skape arbeidsplasser og et levedyktig samfunn som folk vil bo i og kan være stolte av.

I EU kalles prosjektet CUPIDO, som står for «Culture Power: Inspire to Develop Rural Area». Siden mange assosierer Cupido med noe helt annet i Norge, har vi kalt vårt prosjekt for KRAFT.

Det er en trend over hele verden at byene fungerer som magneter på kompetanse og sosiale tilbud. Deltakerne i CUPIDO deler en felles utfordring, nemlig forgubbing. Kan et aktivt kulturliv bidra til å skape arbeidsplasser og attraksjonskraft? Og kan dette føre til at flere velger å bosette seg på bygda? Hvordan kan vi i Nome jobbe med dette? I KRAFT ønsker vi å løfte fram kultur som drivkraft i lokal og regional utvikling.

Et overordnet mål er å utvikle nye forretningsmuligheter knyttet til kultur og kulturarv, samt å styrke eksisterende bedrifter.

Vi er 16 partnere i prosjektet; fra Norge, Sverige, Danmark, Tyskland, Nederland, Belgia og Storbritannia. Hver region skal i gjennomsnitt bidra til fem nye små eller mellomstore bedrifter (SMB) i løpet av prosjektperioden. Partnerne i prosjektet deler erfaringer, lærer av hverandre og bidrar til forskning på næringsutvikling innenfor kultur i rurale områder.

Prosjektet startet i september 2018 og varer til juni 2021.

Prosjektsøknaden og prosjektbeskrivelsen kan lastes ned under:

Samarbeidspartnere

Nome kommune og Universitetet i Sørøst-Norge deltar i prosjektet fra Norge.

Våre samarbeidspartnere i andre land er:

Alle partnerne i CUPIDO møttes i Marstrand i Sverige i juni 2019.